Adwokat Dorota Kołodko – Marszałkowska.

Skuteczne i wszechstronne usługi prawne.

WYSOKI POZIOM KOMPETENCJI

Kancelaria Adwokacka Dorota Kołodko-Marszałkowska to firma prawnicza, która z dużym zawodowym powodzeniem działa od września 2016 r. specjalizując się w kompleksowej obsłudze prawnej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Jest to kancelaria indywidualna.

PRAKTYKA

Adwokat Dorota Kołodko-Marszałkowska nabyła praktykę współpracując z wieloma Kancelariami na terenie całej Polski, w tym m.in. Kancelarią Adwokacką Tadeusza Kołodko w Białymstoku oraz  Kancelarią Adwokacką M.Głębicki, J. Kołodko, M.Parzych & T. Śliwiński Sp.j. w Białymstoku.

PRAWO TO MOJA PASJA

We wrześniu 2016 r. zostałam wpisana na listę  Białostockiej Izby Adwokackiej. Niemniej jednak prawem zajmuję się już od 2011 r. Wcześniej – jeszcze jako studentka, a następnie aplikant adwokacki– odbyłam w Białymstoku 3,5 letnią aplikację pod patronatem znanych z profesjonalizmu i wysokiej etyki zawodowej adwokatów.

STARANNOŚĆ

Adwokat Dorota Kołodko-Marszałkowska  dla której skuteczne doradztwo i reprezentacja interesów Klienta to najważniejsze cele zawodowej aktywności.

SKUTECZNIE

Zdobyta wiedza oraz umiejętności pozwalają zaoferować Klientom kompleksową obsługę prawną oraz zapewnić rzetelną i skuteczną pomoc w rozwiązywaniu Państwa problemów prawnych.Będąc świadomym, iż niejednokrotnie niezbędna jest natychmiastowa konsultacja prawna, mamy na celu zapewnienie dostępności usług w dowolnej chwili. Gwarantujemy jednocześnie pełną poufność i dyskrecję w zakresie powierzonych spraw.

WIELE POZYTYWNYCH OPINII

Dorocie Kołodko-Marszałkowskiej zaufało wielu dużych, średnich i małych przedsiębiorców, osób indywidualnie prowadzących działalność oraz osób fizycznych, dla których rezultaty jej starań są kluczowym i przekonywującym argumentem dla kontynuowania wieloletniej współpracy z klientami.

Moja kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne w pełnym zakresie

Chciałabym serdecznie powitać na stronie internetowej mojej kancelarii. Moją ambicją i priorytetem jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonej przeze mnie pomocy prawnej. Niniejsza strona umożliwi Państwu zapoznanie się z zakresem oferowanych przeze mnie usług oraz mam nadzieję, że przekona do powierzenia mi odpowiedzialnego zadania reprezentowania Państwa interesów.

Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, przygotowywania i opiniowania umów cywilno-prawnych, reprezentowania przed sądami oraz w postępowaniu przedsądowym w sprawach cywilnych, w tym w szczególności w sprawach dotyczących zapłaty,  uzyskiwania odszkodowania i zadośćuczynienia, odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy,odpowiedzialności za czyn niedozwolony,ochrony dóbr osobistych, obrotu nieruchomościami, zasiedzenia,  ochrony posiadania,  zniesienia współwłasności,najmu, dzierżawy, spadków, darowizn oraz zachowku)

Prawo karne skarbowe

W sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego Kancelaria zapewnia reprezentowanie strony przed finansowymi organami postępowania, w tym przed Urzędem Skarbowym, czy Urzędem Celnym, a także w postępowaniu sądowym i wykonawczym. Pomoc prawna obejmuje m.in. udział w czynnościach procesowych, w tym w przesłuchaniu, posiedzeniu, rozprawie, udział w negocjacjach oraz w celu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, a także obronę w postępowaniu wykonawczym. Typowymi sprawami o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe których Kancelaria zapewnia pomoc prawną są spraw o: uchylanie się od obowiązku podatkowego (art. 54 k.k.s), oszustwo podatkowe (art. 56 k.k.s.), przemyt (art. 86 k.k.s.), oszustwo celne (art. 87 k.k.s.)i inne.

Prawo rodzinne

W mojej Kancelarii wiem jak delikatną materią są sprawy rodzinne, dlatego powierzając mi prowadzenie swojej sprawy możecie liczyć na wsparcie, zrozumienie i opiekę od pierwszego spotkania do ostatecznego zakończenia postępowania. Prowadzę postępowanie kompleksowo, od początku do końca tak, że w tych trudnych chwilach w Waszym życiu nie musicie koncentrować się na formalnościach, pilnowaniu terminów sądowych i zastanawianiu się czy wszystkiego dopilnowaliście.  Oferuje pomoc w następujących sprawach związanych z problematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym: sprawy o rozwód i separację, sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej, sprawy alimentacyjne, sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich, sprawy o kontakty z dziećmi, sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa, sprawy o przysposobienie (adopcję), sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa, sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego, podziały majątku.

Prawo gospodarcze

Sprawy z tej kategorii dotyczą stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną działalności przedsiębiorców w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, przygotowywania i opiniowania projektów umów, kontraktów, negocjacji z kontrahentami, prowadzenia sporów i spraw sądowych. W zakresie dochodzenia zaległych wierzytelności, adwokat Dorota Kołodko-Marszałkowska zapewnia reprezentację klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Prawo administracyjne

Oferuję pomoc prawną w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie całego prawa administracyjnego materialnego. Kompleksowe usługi prawne świadczone przez Kancelarię obejmują prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo ubezpieczeń społecznych, sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami i o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, odwołania od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu Ordynacji Podatkowej oraz w zakresie postępowań zmierzających do uzyskania zezwoleń lub koncesji niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej.

Referencje

Adwokat
Dorota Kołodko-Marszałkowska

Rynek Kościuszki 5a lok. 6
15-091 Białystok

NIP: 9661973448
REGON: 365256780

tel. 600260026
e-mail: dorota.kolodko@adwokatura.pl

Numer konta mBank:
37 1140 2004 0000 3802 7641 5743

Formularz kontaktowy