// Oferta

Rzetelna i nowoczesna opieka prawna

Bycie adwokatem traktuję jako swoje powołanie i swoistą misję. Zawsze z pełnym zaangażowaniem wspieram i dbam o interesy moich Klientów, bez względu na ciężar gatunkowy zarzucanych im czynów. Bo jak słusznie stwierdził John Grisham: „Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać„. Z całą pewnością charakteryzuje mnie empatia i zrozumienie dla wszystkich moich Klientów.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Doroty Kołodko-Marszałkowskiej świadczy profesjonalną, kompleksową pomoc prawną na terenie całej Polski, w szczególności zaś – na obszarze województwa podlaskiego, łódzkiego oraz dolnośląskiego.

Oferuję również usługi prawne online.

Zakres działania Kancelarii dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego Klienta.

Dorota Kołodko-Marszałkowska

– Adwokat

// Oferta

Pomoc prawna w zakresie

Prawo cywilne

Kompleksowe usługi w zakresie udzielenia porad, przygotowywania i opiniowania umów cywilno-prawnych, reprezentowania przed sądami oraz w postępowaniu pozasądowym  w sprawach cywilnych, a w szczególności w sprawach dotyczących zapłaty, uzyskiwania odszkodowania i zadośćuczynienia.

Prawo Karne Skarbowe

Kancelaria zapewnia reprezentowanie strony przed finansowymi organami postępowania, w tym przed Urzędem Skarbowym, czy Urzędem Celnym, a także w postępowaniu sądowym i wykonawczym. Pomoc prawna obejmuje m.in. udział w czynnościach procesowych, w tym w przesłuchaniu, posiedzeniu, rozprawie, udział w negocjacjach oraz w celu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, a także obronę w postępowaniu wykonawczym.

Prawo Rodzinne

Oferuje pomoc w następujących sprawach związanych z problematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym: sprawy o rozwód i separację, sprawy alimentacyjne, sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich, sprawy o kontakty z dziećmi, sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa, sprawy o przysposobienie (adopcję), sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa, sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego, podziały majątku.

Prawo Gospodarcze

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną działalności przedsiębiorców w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, przygotowywania i opiniowania projektów umów, kontraktów, negocjacji z kontrahentami, prowadzenia sporów i spraw sądowych.

Prawo Karne

Kompleksowe usługi prawne świadczone przez Kancelarię obejmują prawo karne, w tym obszar odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwa, takie jak sprawy z zakresu postępowań karnych, obrona podejrzanych i oskarżonych, apelacje od wyroków sądowych oraz wszelkie inne kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości w kontekście przestrzegania norm prawnych karnej odpowiedzialności.

Adres

Rynek Kościuszki 5a/6, 15-091 Białystok
filia: Moniuszki 8a/1, 98-300 Wieluń

Telefon

 

600260026

Email

 

 dorota.kolodko@adwokatura.pl